Menu

Správny výber omietky

Počet zobrazení 2807

Správny výber omietky

Výber správnej omietky

Na otázky Internetových stavebnín odpovedá p. Ferdinand Nagy, regionálny zástupca spoločnosti Baumit.

1. Mohli by ste prosím v krátkosti opísať druhy fasádnych tenkovrstvých omietok vyrábaných Vašou spoločnosťou, vysvetliť rozdiely medzi nimi a uviesť do akého prostredia, resp. systémov jednotlivé druhy odporúčate?

Každá omietka má svoje špecifické vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných napr. difúzne vlastnosti, zloženie, doba spracovateľnosti a zretia, použitie atď.

 Baumit NanoporTop

Omietka Baumit NanoporTop samočistiaca omietka v sebe spája klasické vlastnosti silikátovej omietky s najnovším vývojom nanotechnológií z výskumných laboratórií Baumit. Vyznačuje sa vysokou paropriepustnosťou a vďaka nanoporéznej štruktúre, nanokryštalickým a anorganickým prísadám je extrémne odolná voči znečisteniu. Navyše unikátna receptúra s fotokatalytickým efektom zabezpečuje trvalú ochranu fasády pred biologickým znečistením na fyzikálnom princípe. Je určená ako konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú tepelnoizolačné systémy, minerálne omietky a stierky, betón a sanačné omietky. Vhodná je aj na sanáciu a renováciu starých stavieb a pamiatkovo chránených objektov.

Baumit SilikonTop

Omietka Baumit SilikonTop silikónová omietkaa na báze silikónových živíc má vysokú odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom. Zároveň sa vyznačuje dobrou paropriepustnosťou, čo ju predurčuje na použitie na tepelnoizolačné systémy, minerálne omietky a stierky, ale tiež na sanačné omietkové systémy ako aj na podklad z vysoko tepelnoizolačných murív. Omietka je vysoko hydrofobizovaná, obzvlášť vhodná aj pre oblasť soklov. Vzhľadom na výbornú spracovateľnosť je obľúbeným riešením povrchovej úpravy fasády.

Baumit OpenTop

Minerálna, vysoko paropriepustná tenkovrstvová omietka Bumit OpenTop na silikátovej báze, odolná voči poveternostným vplyvom. Určená ako povrchová úprava tepelnoizolačného systému Baumit open. Konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú: tepelnoizolačné systémy, minerálne omietky a stierky, betón, sanačné omietky.

Baumit SilikatTop

Minerálna omietka Baumit SilikatTop silkátová omietka na báze vodného skla sa vyznačuje najvyššou mierou paropriepustnosti. Je určená ako povrchová úprava fasád na podklad ako sú: tepelnoizolačné systémy, minerálne omietky a stierky, betón, sanačné omietky. Obzvlášť vhodná na sanáciu a renováciu starých a pamiatkovo chránených objektov a na tepelnoizolačné systémy s minerálnymi izolačnými doskami.

Baumit GranoporTop

Omietka Baumit GranoporTop je na báze akrylátovej disperzie. Je vhodná aj pre jasné farebné odtiene, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, ľahko spracovateľná. Konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú: tepelnoizolačné systémy, minerálne omietky a stierky, betón, organické (disperzné) stierky. Kvôli difúznym vlastnostiam nevhodná na zateplenie s MW.

Baumit StyleTop

Omietka Baumit StyleTop je na báze akrylátovej disperzie. Omietka je vhodná pre sýte odtiene, je odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, ľahko spracovateľná, dodávaná v škrabanej štruktúre. Povrchová úprava fasád na dekoratívne stvárnenie stien na podklad ako sú: tepelnoizolačné systémy, minerálne omietky a stierky, hladký betón, organické (disperzné) stierky a omietky.

Baumit MosaikTop


Omietka Baumit MosaikTop z pestrých kamienkov na báze akrylátovej disperzie, vyznačuje sa výbornou mechanickou odolnosťou a odolnosťou voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, je ľahko spracovateľná. Konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú: minerálne omietky a stierky, hladký betón, organické (disperzné) stierky a omietky, ako aj povrchová úprava na tepelnoizolačné systémy na báze EPS-F, StarTherm, XPS a EPS Perimeter, a to najmä v oblasti soklov.

Baumit FineTop

Omietka Bumit FineTop na báze silikónových živíc, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, vysokoparopriepustná, ľahko spracovateľná. Povrchová úprava fasád na: nové minerálne omietky a stierky, na hladký betón, na všetky tepelnoizolačné systémy Baumit v oblasti šambrán a iných architektonických detailov ako rímsy a pod. Veľkosť zrna 1mm.

Baumit SiliporTop

Omietka Baumit SiliporTop na báze silikónových živíc, odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, ľahko spracovateľná. Dodávaná v škrabanej alebo ryhovanej štruktúre. Konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú: minerálne omietky a stierky, na hladký betón, na organické (disperzné) stierky a na výstužnú vrstvu na výstužnú vrstvu zateplených fasád. Dodávaná vo farebnosti 74 odtieňov Baumit Life.

Baumit DuoTop

Omietka DuoTop na báze akrylátovej disperzie, ľahko spracovateľná. Dodávaná v škrabanej štruktúre s veľkosťou zrna 1,5 mm alebo 2 mm a v ryhovanej štruktúre s veľkosťou zrna 2 mm. Konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú: minerálne omietky a stierky, na hladký betón, na organické (disperzné) stierky a omietky a na výstužnú vrstvu zateplených fasád.

Baumit CreativTop

Modelovateľná omietka Baumit creativTop pre kreatívne stvárnenie fasád na silikónovej báze. Ručné aj strojové spracovanie. Omietka je odolná voči nepriaznivým klimatickým podmienkam, paropriepustná, flexibilná, ľahko spracovateľná. Omietkou je možné dosiahnuť neobmedzené množstvo kreatívnych stvárnení fasád. Konečná povrchová úprava fasád na podklad ako sú: minerálne omietky a stierky, na betón, na organické (disperzné) stierky a omietky a ako konečná povrchová úprava na tepelnoizolačné systémy. Veľkosť zrna 4; 3; 1,5; 1;0,5 a 0,2 mm.

2. Čo všetko by mal stavebník zvážiť pri výbere druhu omietky ?

Skôr ako si vyberiete povrchovú úpravu tepelnoizolačného systému, mali by ste si uvedomiť pár skutočností. Po prvé, akým materiálom je váš dom zateplený. Ďalej, v akom prostredí sa nachádza dom, ktorý sa chystáte povrchovo upraviť (v prašnom prostredí, pri poli, v lese, v mestskej zástavbe; či bude fasáda intenzívne vystavená slnečnému žiareniu alebo nie; pri vodnej ploche atď.). Dôležitým faktorom je aj architektúra stavby (napr. stavba s plochou strechou má fasádu prirodzene viac namáhanú poveternostnými vplyvmi ako dom so šikmou strechou, kde strecha prečnieva 60-90 cm). Treba si uvedomiť, že výber omietky, to nie je len výber farebného odtieňa, ale najmä výber materiálovej bázy. A nie každý farebný odtieň sa dá namiešať v každej materiálovej báze.
Ak chcete dlhodobo čistú fasádu bez starostí, riešením je omietka Baumit NanoporTop. Omietka je vhodná aj pre lokality, resp. stavby, na ktorých je predpoklad výskytu rias (blízkosť vodných plôch, zelene). Dobré riešenie predstavuje omietka Baumit SilikonTop alebo Baumit SilikatTop, pričom omietku Baumit SilikonTop odporúčam na miesta viac namáhané poveternostnými vplyvmi. Ak preferujete tmavé odtiene, je dôležité ešte pred výberom konkrétneho odtieňa, zistiť, či je materiálová báza, ktorá tento odtieň ponúka, vhodným riešením pre váš dom. Nie všetky odtiene sú vhodné na štandardne zhotovené zateplenie. Pri veľmi tmavých odtieňoch je potrebné už pri návrhu, resp. použití stierkovej hmoty zohľadniť túto skutočnosť. Pod tmavé odtiene je potrebné použiť pružnejšie stierkovacie hmoty, resp. dvojnásobné vystuženie. V tomto prípade odporúčam dvojnásobné vystuženie s použitím stierky Baumit StarContact white s vloženou sklotextilnou mriežkou Baumit StarTex. V prípade požiadavky na čo najvyššiu paropriepustnosť omietky alebo v prípade potreby omietky na zateplenie z minerálnej vlny je vhodné použiť silikátové alebo silikónové omietky. Akrylátové omietky sú podmienečne vhodné, pričom je potrebné urobiť stavebno-fyzikálne posúdenie bilancie množstva skondenzovanej a vyparenej vodnej pary. Keď si neviete poradiť s výberom povrchovej úpravy, môžete kontaktovať naše poradenské centrá, kde vám naši technickí poradcovia ochotne pomôžu.

3. Keby ste si tento rok staval dom sám pre seba, akú omietku, lepidlo a lepiacu stierku by ste použili a prečo?

Ak by som si staval nový rodinný dom, jednoznačne by som uvažoval o kontaktnom tepelnoizolačnom systéme Baumit open, a to kvôli jeho vysokej paropriepustnosti a optimálnej vnútornej klíme. Čo sa týka hrúbky izolantu, dnes sú požadované väčšie hrúbky izolantou, a to 18-20 cm, prípadne aj viac v závislosti od použitého muriva. V prípade systému Baumit open je výber lepiacej a stierkovacej hmoty jednoduchý, bola by to vysoko paropriepustná a veľmi pružná lepiaca stierka Baumit OpenContact, ktorá je zároveň extrémne odolná voči poveternostným vplyvom a má vynikajúcu spracovateľnosť. Okrem toho, pri novostavbách pri použití lepiacej stierky Baumit openContact nie je potrebné kotvenie, čo predstavuje istú úsporu nákladov.
Ak by som sa rozhodol pre zateplenie klasickým polystyrénom (dosky EPS), zvolil by som lepiacu hmotu Baumit StarContact White, ktorú je rovnako možné použiť na novostavbách bez kotvenia. Jedinečná kvalita stierky umožňuje nanášať povrchovú prefarbenú omietku priamo na vyzretú výstužnú vrstvu, bez prípravy podkladu penetračným náterom.
Pri väčších hrúbkach izolantu je použitie kvalitnej lepiacej stierky bez kotvenia ekonomicky výhodnejšie ako používanie inej lepiacej stierky a kotvenia.
Ďalšou výhodou lepiacich a stierkovacích hmôt Baumit openContact a Baumit StarContact White je kratšia doba zretia. Už po 3 dňoch sa môže realizovať povrchová úprava (výhoda - ďalšia úspora v prípade prenájmu lešenia).

Čo sa týka povrchovej úpravy, rozhodoval by som sa medzi omietkou Baumit NanoporTop a Baumit SilikonTop. NanoporTop svojimi jedinečnými vlastnosťami vyniká medzi omietkami, ak by som však realizoval fasádu na jeseň a teploty ovzdušia by boli veľmi nízke, potom by omietka Baumit SilikonTop s pridaním prísady SpeedTop predstavovala lepšie riešenie.

4. Stačí na bežný rodinný dom použiť univerzálnu lepiacu a stierkovú hmotu Baumit DuoContact alebo by ste radšej zvolili niečo iné.

Baumit DuoContact je univerzálna lepiaca malta na báze cementu určená na lepenie a stierkovanie fasádnych minerálnych aj polystyrénových izolačných dosiek.
Baumit DuoContact nie je vhodný na lepenie a stierkovanie izolačných dosiek XPS alebo Baumit EPS Perimeter.
Materiál je vhodný predovšetkým pre použitie na rodinné domy. Má výborné spracovateľské vlastnosti, vďaka čomu je u majstrov obľúbené. Pred nanesením ďalšej povrchovej úpravy musí byť dodržaná technologická prestávka min. 7 dní, pričom rozhodujúce je dosiahnutie jednotného suchého povrchu bez vlhkých (tmavších) miest. Niekedy tento čas majstri nedodržujú.

5. Aký je Váš názor na klasickú otázku – zatepliť polystyrénom alebo minerálnou vlnou?

Každý materiál má svoje výhody aj nevýhody. Výber tepelného izolantu by mal byť podmienený materiálu zatepľovanej konštrukcie. Odporúčam vám, aby ste v procese riešenia projektu konzultovali s projektantom návrh vhodného materiálu na výstavbu spolu s návrhom komplexného zateplenia vášho domu, ktoré zahŕňa zateplenie stien, stropov, podláh,... a nemenej dôležitý je tiež výber vhodných okien a dverí. Projektant vám vypracuje tepelnotechnické výpočty pri rôznych materiáloch a hrúbkach, na základe ktorého vám posúdi konštrukciu z hľadiska tepelného odporu, kondenzácie vodnej pary, nízkej povrchovej teploty, atď. Nižšie môžete vidieť štandardne odporúčané tepelnoizolačné systémy pre jednotlivé stavebné konštrukcie. V prípade záujmu o kontaktný tepelnoizolačný systém nás kľudne kontaktujte radi vám pomôžeme pri jeho návrhu.
Betón – tepelnoizolačný systém na báze EPS-F, tepelnoizolačný systém Baumit open, minerálny tepelnoizolačný systém
Tehlové murivo - tepelnoizolačný systém Baumit open, minerálny tepelnoizolačný systém, tepelnoizolačný systém na báze EPS-F
Pórobetónové tvárnice - tepelnoizolačný systém Baumit open, minerálny tepelnoizolačný systém, tepelnoizolačný systém na báze EPS-F

6. S akými najčastejšími chybami sa stretávate pri zateplovaní a výbere druhu omietok jednotlivými stavebníkmi?

Zateplenie je považované za najefektívnejšiu cestu znižovania spotreby energie. Okrem energetického a tým aj ekonomického aspektu v sebe spája celý rad ďalších výhod, od ekologických počnúc cez hygienické až po estetické. Žiaľ, nie vždy výsledný stav zodpovedá plne našim očakávaniam. Príčin, prečo zateplený dom neplní požadované funkcie môže byť viacero – od chybného návrhu zateplenia, cez výber nevhodných materiálov až po neodbornú realizáciu zateplenia.
Chyby pri návrhu zateplenia
Okrem chýb pri výbere materiálu a pri realizácii zateplenia tvoria chyby pri návrhu zateplenia ďalšiu veľkú skupinu nedostatkov. Častým nedostatkom je napríklad použitie klasických polystyrénových izolačných dosiek na zavlhnuté murivo. V takomto prípade je potrebné voliť paropriepustné systémy s nízkym difúznym odporom, ktoré umožňujú plynulý prechod vlhkosti smerom do exteriéru (napríklad systém Baumit open). Ďalším vo verejnosti pomerne zaužívaným omylom je neodborný návrh hrúbky izolantu. „Od oka" navrhnutý izolant síce v niektorých prípadoch môže vyhovovať všeobecne platným zásadám správneho návrhu zateplenia, vo väčšine prípadov však tieto zásady nie sú splnené a zateplenie nie je navrhnuté správne.
Chyby spôsobené použitím nevhodných a nesystémových komponentov
Medzi najčastejšie príčiny vzniku porúch pri kontaktných tepelnoizolačných systémoch patrí používanie nevhodných a nesystémových materiálov v skladbe systému či kombinovanie komponentov od rôznych výrobcov v skladbe tepelnoizolačného systému. V prípade vzniku poruchy na tepelnoizolačnom systéme, ktorý bol vyskladaný od rôznych dodávateľov, stavebník obyčajne naráža na veľké problémy pri snahe reklamovať vzniknuté nedostatky. Záruka v takomto prípade obyčajne nepresahuje zákonom garantovanú záručnú dobu, pričom o záruke na systém ako celok nemôže byť pochopiteľne ani reči. Naopak, v prípade použitia kompletného tepelnoizolačného systému je riziko vzniku dodatočných porúch znížené na minimum. Pri očakávanej dlhodobo spoľahlivej funkčnosti tepelnoizolačného systému je preto rozumné rozhodnúť sa pre osvedčené systémy s overenou materiálovou skladbou, certifikované nezávislou skúšobňou a samozrejme platným Európskym technickým osvedčením.

7. Ako dlho trvá dodanie tenkovrstvých omietok na konkrétnu stavbu?

Štandardné farebné odtiene podľa vzorkovnice Baumit Life (omietky a farby Baumit Silikon, Silikat, open, Granopor vrátane omietky Baumit MosaikTop) – dodacia lehota nasledujúci pracovný deň na celom území Slovenska, pokiaľ bola objednávka doručená na oddelenie odbytu do 10.30 hod.
Omietka a farba Baumit Nanopor, Baumit Style, Baumit CreativTop, Baumit FineTop a farebné odtiene podľa vzorkovníc Baumit DesignLife – dodacia lehota do dvoch pracovných dní (mimo napr. akcie).
Farebné odtiene na želanie mimo vzorkovníc Baumit – dodacia lehota individuálne na základe konkrétnej požiadavky, v závislosti od zvoleného farebného odtieňa a požadovaného množstva materiálu.

8. Čím sa hlavne odlišuje spoločnosť Baumit od iných výrobcov?

Baumit sa od ostatných výrobcov líši hlavne portfóliom výrobkov, výbornou logistikou, kvalitným technickým poradenstvom, obchodným zastúpením na celom území SR, referenciami a tradíciou na trhu, na Slovensku je to 21 rokov. Máme tu dva výrobné závody, v Rohožníku a v Lietavskej Lúčke, kde vyprodukujeme 300 tisíc ton suchých omietkových zmesí za rok. Firma Baumit prináša na trh stále nové inovatívne riešenia.
Jednou z významných inovácií je napr. revolučný vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém Baumit open®, alebo najnovší koncept fasádnych farieb pod označením Baumit Life, ktorý ponúka až 888 nových farebných odtieňov pre povrchové úpravy fasád. Vývoj a výskum nových produktov bol posilnený aj otvorením nového Centra pre inovácie v centrále Baumitu – v rakúskom Wopfingu v roku 2012. Poslednou inováciou z Baumit laboratórií je nová technológia "photokat" použitá pri receptúre samočistiacej omietky Nanopor. Inovovaný produktový rad Baumit Nanopor photokat odteraz ponúka vysokú ochranu pred organickým znečistením spôsobeným mikroorganizmami – riasami. Náskok vo vývoji v oblasti tepelnoizolačných systémov zabezpečuje inovatívna technológia kotvenia tepelnoizolačných platní pomocou lepiacej kotvy Baumit StarTrack.

Diskusia

(2 komentáre)

Roman Hubač/PROFI one sro, 28.03.2023 11:31:23

Odporúčame zavolať na poradenskú linku spoločnosti BAUMIT, kde Vám odporučia najvhodnejší materiál a povedia presný pracovný postup https://baumit.sk/kontakt/technicke-poradenstvo

Michal barinka, 28.03.2023 11:11:37

Omietka na nepalenú tehlu

Akú vrchnú omietku zvoliť na stavbu z nepálebej hliny? Múry sú omietnuté do vápenej omietky po rekonštrukcii chcem nanovo natiahnuť fasádu. Aká by bola najvhodbejšia aby sa zachovala parupriepustnosť a nezačali mi steny plesnivieť? Ďakujem

Nový komentár

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Potrebujete poradiť s objednávkou?

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať